Návštěva zemědělské farmy HANEL v Rübenau

Exkurze bude pěší, půldenní, farma je vzdálena od tábora cca 3 km. Děti budou mít s sebou svačinu.

Zemědělská farma Mirko Hänel v Rübenau se traduje od roku 1991 a zabývá se rostlinnou i živočišnou výrobou. Obhospodařuje svými stroji okolní louky a ornou půdu, pěstuje ječmen, žito, oves, pšenici, ale také brambory. Živočišná výroba zaujímá cca 100 krav červeného a černostrakatého skotu, 20 bílých prasat, vlastní automatickou dojírnu, kde produkce mléka je přes 1000 l denně. Farma také vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů, na střeše haly je fotovoltaická elektrárna. V areálu je obchod s masnými výrobky vlastní produkce.

Na farmě se děti seznámí s odchovem telat, výkrmem, dojením krav na mléko, odchovem a krmením prasat, jejich ustájením, také zemědělskou technikou, jako jsou secí stroje, traktory, a uvidí dojírnu mléka. Výklad bude proveden jak v německém, tak i v českém jazyce, aby děti poznaly zemědělské dvoujazyčné názvosloví.