Výstup na vysílač Jedlák

  Půldenní pěší výšlap za pěkného počasí v délce 16 km. Odcházíme z tábora po snídani, návrat odpoledne. Děti si vezmou svačinu i oběd s sebou.

  Jednou z těch významnějších hor, kterou najdeme na pomezí mosteckého a chomutovského okresu je Jedlová. Výhledy z ní jsou jak na České středohoří, tak např. i na Klínovec či Fichtelberg. Postupem let ale výhledy budou limitovány porosty modřínů, které se hrdě hlásí k životu, stejně tak jako všechny nové porosty jehličnatých lesů a lesíků Krušných hor.

  Jedlová je hora ležící 5 km severně od Jirkova. S vysílačem na svém vrcholu tvoří významnou krajinnou dominantu zdejší oblasti. Obyvatelům Mostecka a Chomutovska je známa spíše pod starším jménem Jedlák, ještě předtím se nazývala Jedlan (a německy Tannich). Hora má dva vrcholy: nižší jižní (706 m) a hlavní severní (853,2 m), tvořený čedičem. V letech 1990-91 byl na hlavním vrcholu postaven televizní a rozhlasový vysílač vysoký 78 m. Původně měl sloužit jako rušička ideologicky nevhodného vysílání ze západu. Z vrcholu je daleký výhled jednak směrem k jihu do českého vnitrozemí, jednak směrem na sever na hřebeny Krušných hor. Vrchol Jedlové je nejsnáze přístupný ze severní strany. Odtud tam také vede odbočka modré turistické značky. Cesta vede nejprve po lesní silnici a pak příkrou pěšinou; jiná možnost je jít oklikou celou dobu po lesní silnici.

  Zajímavé jsou i strmé svahy Jedlové, porostlé převážně bukovým lesem. Nachází se zde celá řada skal, které jsou zajímavé jak krajinově, tak horolezecky. Na jihovýchodním úbočí je nejzajímavějším útvarem skalní brána. Poblíž ní se nacházejí skály u Terezčina sedátka. Poněkud výše ve svahu leží skupina Ztracených skal, ukončených na severu 40 m vysokou Americkou věží. Severně od ní se pak nalézají osamocené skalní útvary Stráž a Sněžná věž. V jižním svahu leží skupina Hovězích skal , k nimž patří impozantní sedmnáctimetrová Jižní věž a skála Šaman. Na jihozápadě, kolem jižního předvrcholu Jedlové, se nachází nejrozsáhlejší skalní oblast, nazývaná Kraví skály (podle německého jména Rindsmauerfelsen, říká se jim též Sluneční nebo Rytířské), s výraznými skalními útvary Vějíř, Žabák, Mufloní hřeben a Drmalská vyhlídka. Nad nimi je pak ještě další skalní skupina v okolí Vraní věže. Nedaleko o d hlavního vrcholu Jedlové pak leží osamělá Vlaďulina vyhlídka. Hledání skal rozmístěných v zalesněném terénu a v příkrém svahu je ale poněkud orientačně náročné. Skály byly oblíbeným výletním místem zdejších obyvatel a byly známy horolezcům pravděpodobně již před druhou světovou válkou. První dochované záznamy o výstupech v této oblasti ale pocházejí až z 60. let 20. století. Dnes je zde registrováno několik desítek lezecky zajímavých útvarů s více než dvěma sty cest až do 7. stupně obtížnosti.

  Aktuality

  2018 - 8. ročník má připraveny online přihlášky, letos budeme malovat na plátno pod odborným dohledem s výtvarnicí.

  7.5.2018 - Jous připraveny turnusy na 8. ročník dětského tábora.

  Přihláška

   

  Partneři


  Please publish modules in offcanvas position.