Děti v každém turnusu si budou moci vyzkoušet celotáborovou hru „Po stopách Krušnohorců“. Smyslem hry bude vyzkoušet si zmapování přírodní oblasti a osídlení Krušných hor obyvateli zvanými Krušnohorci.

  Každý oddíl na dobu soutěže obdrží dřevěnou truhlu, ve které si podle výsledků jednotlivých her bude uschovat získané „zlaťáky“.

  Na všech turnusech je v rámci programu tábora připraven den se zajímavými disciplínami. Celý programový den je v duchu střeleckých soutěží, kdy účastnící si postupně vyzkoušejí různé střelecké disciplíny. Smíšená mezinárodní družstva budou soutěžit společně bez rozdílu národní příslušnosti. Tím se podpoří další jazykové dovednosti dětí v rámci výuky přeshraničního jazyka.

  Střelba z luků na terče je zajímavou disciplínou nejne pro chlapce, ale i pro dívky. Vzdálenost terčů je různá dle věku dětí a jejich schopností natáhnout tětivu.

  Další nemálo zajímavou soutěži je střelba ze vzduchovky na terč. Tato discilína je častou soutěží ve mnoha dětských aktivitách, a proto bude na místě si tuto schopnost prohloubit. Vzdálenost terčů je standartní 10 metrů, jakožto i velikost terčů je obvyklá.

  Exkurze bude pěší, půldenní, farma je vzdálena od tábora cca 3 km. Děti budou mít s sebou svačinu.

  Zemědělská farma Mirko Hänel v Rübenau se traduje od roku 1991 a zabývá se rostlinnou i živočišnou výrobou. Obhospodařuje svými stroji okolní louky a ornou půdu, pěstuje ječmen, žito, oves, pšenici, ale také brambory. Živočišná výroba zaujímá cca 100 krav červeného a černostrakatého skotu, 20 bílých prasat, vlastní automatickou dojírnu, kde produkce mléka je přes 1000 l denně. Farma také vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů, na střeše haly je fotovoltaická elektrárna. V areálu je obchod s masnými výrobky vlastní produkce.

  Půldenní pěší výšlap za pěkného počasí v délce 16 km. Odcházíme z tábora po snídani, návrat odpoledne. Děti si vezmou svačinu i oběd s sebou.

  Jednou z těch významnějších hor, kterou najdeme na pomezí mosteckého a chomutovského okresu je Jedlová. Výhledy z ní jsou jak na České středohoří, tak např. i na Klínovec či Fichtelberg. Postupem let ale výhledy budou limitovány porosty modřínů, které se hrdě hlásí k životu, stejně tak jako všechny nové porosty jehličnatých lesů a lesíků Krušných hor.

  V rámci turnusů je připraveno několik částí dne, kdy účastníci dětského tábora si budou moci vyzkoušet své pohybové schopnosti v rámci sportovních aktivit.

  Mezinárodní dětský tábor je prostřednictvím evropských podpor vybaven zajímavými sportovními doplňky, které umožní všem účastníkům realizaci v mnoha sportovních odvětvích. Od míčových her až po atletické nebo silové schopnosti účastníků je možné realizovat sportovní klání mezi jednotlivými oddíly nebo jednotlivými účastníky.

  Pro účastníky mezinárodního dětského tábora jsou připraveny na každém turnusu celkem 3 večerní táborové ohně. Cílem večerních táboráků je prohloubění nových přeshraničních kamarádství a rozšíření jazykových znalostí.

  První večerní táborák je naplánován na první večer v den příjezdu, jenž by měl být seznamovací akcí pro účastníky tábora. Součástí této akce je opékání buřtíků a hudební doprovod ze strany účastníků.

  Druhý večerní táborák je navržen na další sobotu, tedy v polovině turnusu. Zde budeme již možné zhodnotit při opékání klobásek nebo jiné uzeniny předchozí týden a naplánovat či se seznámit s dalšími akcemi nadcházejícího táborového týdne.

  Celodenní výlet do města Marienberg (Sasko v SRN) vzdáleného od tábora cca 20 km s návštěvou městského Aquaparku, sasko-českého muzea Krušnohoří a koňského žentouru. Odjezd je po snídani linkovým autobusem, návrat před večeří. Dopolední svačina, oběd a odpolední svačina je zajištěna jako studená z tábora. Děti budou mít možnost si samozřejmě něco ve městě koupit. Pro tento výlet budou potřebovat zhruba 10,- Euro na vstupné a autobus. Pokud budou mít jen koruny, vedoucí jim zajistí výměnu ve směnárně.

  Aktuality

  2018 - 8. ročník má připraveny online přihlášky, letos budeme malovat na plátno pod odborným dohledem s výtvarnicí.

  7.5.2018 - Jous připraveny turnusy na 8. ročník dětského tábora.

  Přihláška

   

  Partneři


  Please publish modules in offcanvas position.